• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη τους, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων
 • Ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις σε άνεργους και ηλικιωμένους για επανένταξη στην αγορά εργασίας και επανεκπαίδευση
 • Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων
 • Προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τοπικών-ελληνικών προϊόντων
 • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας
 • Έξοδα Συμμετοχής σε Διεθνείς/επαγγελματικές εκθέσεις
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Σχεδιασμός λογοτύπου
 • Αναβάθμιση ή δημιουργία νέας ιστοσελίδας
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας
 • Απόκτηση, μεταφορά, χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Τεχνική υποστήριξη για σύναψη συμβάσεων με οίκους εξωτερικού
 • Οργάνωση και υποστήριξη
 • Εκπόνηση μελετών / ερευνών κάθε μορφής
 • Εφαρμογή μεθοδολογίας design για δημιουργία νέου ή βελτιωμένου προϊόντος
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης επενδυτικού σχεδίου